TBMM


Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak  Etkin İstihdamlarının Sağlanması  Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu 24. dönem milletvekili Halide İncekara komisyon başkanlığında çalışılmıştır.

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Meclis Araştıması Komisyonu Raporu

Tanıtım Filmi