ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÖYEMER)
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

LÜTFEN BU DOKÜMANI DİKKATLİCE OKUMAK İÇİN ZAMAN AYIRINIZ.

Sizi ÖYEMER Araştırma Ekibi tarafından yürütülen “Özel Yetenekli Çocukların Ailelerine Yönelik Sürdürülebilir Kanıt Temelli Aile Danışmanlık Modelinin Geliştirilmesi ” başlıklı araştırmaya davet ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp katılmama kararını vermeden önce, araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan şeyler varsa, ya da daha fazla bilgi isterseniz bize sorunuz.

Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkına sahipsiniz. Çalışmayı yanıtlamanız, araştırmaya katılım için onam verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır. WEB üzerinden yanıtladığınız formlarda ya da size verilen formlardaki soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya telkini altında olmayınız. Bu formlardan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanılacaktır.

 1. Araştırmayla İlgili Bilgiler:
  1. Araştırmanın Amacı: 60-84 ay yaş grubunda özel yetenekli çocuğu olan ailelerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Türkiye’deki özel yetenekli çocuğu olan ailelerin rehberlik ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir modelin geliştirilmesi,
  2. Araştırmanın İçeriği: Araştırma Ailelerin odak grup görüşmeleri, etkileşimli grup terapisi ve evde gözlem çalışmalarıyla, çocuklarıyla ilgili yaşadıkları güçlüklerin, analiz edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
  3. Araştırmanın Nedeni: Bilimsel araştırma
  4. Araştırmanın Öngörülen Süresi: Katılıma onay veren aileler 14 hafta boyunca haftada 1-1;30 saat süreyle odak grup toplantısına ya da etkileşimli grup terapisine gelmesi beklenmektedir. Bu toplantının yeri, Üsküdar Üniversitesi olacaktır. Toplantının zamanı Aralık ayı itibariyle daha sonra belirlenecek olan haftaiçi akşam yada haftasonu bir gün olacak şekilde planlanacaktır.
  5. Araştırmaya Katılması Beklenen Katılımcı/Gönüllü Sayısı: 20 Kişi +20 Kişi + 20 Kişidir. 2 çalışma grubu ve 1 Kontrol grubu şeklinde çalışılacaktır.
  6. Araştırmanın Yapılacağı Yer(ler): Üsküdar Üniversitesi Çarşı Kampüsü
 2. Çalışmaya Katılım Onayı:

  Yukarıda yer alan ve araştırmadan önce katılımcıya/gönüllüye verilmesi gereken bilgileri okudum ve katılmam istenen çalışmanın kapsamını ve amacını, gönüllü olarak üzerime düşen sorumlulukları tamamen anladım. Çalışma hakkında yazılı ve sözlü açıklama aşağıda adı belirtilen araştırmacı tarafından yapıldı, soru sorma ve tartışma imkanı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım. Bana, çalışmanın muhtemel riskleri ve faydaları sözlü olarak da anlatıldı. Bu çalışmayı istediğim zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve bıraktığım takdirde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayacağımı anladım.

Katılımcının;
Adı Soyadı
Velayet veya Vesayet Altında Bulunanlar İçin;
Veli veya Vasisinin
Adı Soyadı