2023-2028 TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI


Çocuk ve çocuk hakları kavramının medeniyetimizde özel bir yeri bulunmaktadır. Çocuğun haklarının ön planda tutulduğu ve çocuk yararının gözetildiği, evrensel hukuk ilkeleri, ulusal plan ve politikalar ile sosyal değişim çerçevesinde; çocukların yaşama, gelişme, korunma, katılım haklarını ve ayrımcılığın önlenmesini esas alan bir çocuk hakları kültürünün sağlanmasını temin etmek temel prensip olarak kabul edilmektedir. Çocukların haklarını daha doğmadan teminat altına alan medeniyetimiz, en zor koşullarda dahi çocukların hukukuna riayet edilmesini şart koşmuştur. Doğan her çocuk, doğası gereği masumdur ve hak sahibidir. Anne ve babalar başta olmak üzere, çocuğun sorumluluğunu taşıyan kişilerin çocuğun üstün yararını gözeterek yerine getirmeleri gereken birçok görevleri bulunmaktadır. Çocuğa bir isim verilmesinden başlayarak, çocuğun sevgi ve kabul görme, eğitim, korunma, gelişim, katılım, ayrımcılığa uğramama ve adil muamele görme dâhil olmak üzere bütün haklarının eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Çocuğun yaş ve gelişimine uygun şekilde bakımının ve gözetiminin sağlanması sürecinde, yol haritası olarak kabul edilmesi gereken bazı temel ilkeler bulunmaktadır.

2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Tanıtım Filmi