Hakkımızda


ÖYEMER (Özel Yetenekli Çocukları Uyg. ve Arş. Merkezi) Hakkında

Amaçları:

a) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların değerlendirilmesine ve bu çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

b) Özel yetenekli çocuklar konusundaki disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlayarak hem yapılan araştırmalar ve çalışmaların zenginleştirilmesi, hem de elde edilen çıktıların toplumumuza yararlı bir biçime getirilmesini sağlamak.

c) Özel yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmalarını sağlayacak imkânlar oluşturarak, özellikle disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerine fırsat hazırlamak ve sunmak.

ç) Özel yetenekli öğrencilere yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanında, sosyal ve duygusal gelişimlerini bir bütünlük içerisinde ele alacak ortamlar hazırlamak ve sunmak.

Faaliyet Alanları:

a) Özel yetenekli bireylere sahip aileleri destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile uyumlu, kendisi ile barışık olma bilinci kazandırmak ve bu ailelere psikolojik ve sosyolojik bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak.

b) Özel yetenekli çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarına, ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

c) Özel yetenekli çocuklara özgü öğrenme modelleri geliştirerek bunları yayınlamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

ç) Özel yetenekli çocukların yeteneklerini tespit edici çalışmaları ve rehberlik faaliyetlerini desteklemek.

d) Özel yeteneklilerin tanılanmasına yönelik araç ve yöntemleri ile ilgili geliştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve desteklemek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans ve sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

ÖYEMER (Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Müdür'ün Mesajı


TBMM’de Araştırma Komisyonları bünyesindeki çalışmalardan elde ettiğimiz veriler ve tecrübeler, bizim çocuklarımızın ana rahmine düştüğü andan itibaren karşılaştığı sorunları daha yakından anlamamızı sağladı. Tespitlerimize çözüm olacak detayları, devletin kurumları, üniversiteler ve sivil toplum ile birlikte çalışmaya başladık. Özel yetenekli çocuklar pastanın kaymağı olarak görülüyor ancak aslında bir yönüyle dezavantajlı çocuklar olduklarını fark ettik. İyi bir nesil için çocuklarımızın önündeki engellerle ilgili çalışmalar yapılması gerektiği bilinciyle harekete geçtik. Özel yeteneklilerin hem eğitilip yetiştirilmesi hem de istihdamının sorumluluğunun direkt üniversitelere verilmesi gerektiğini ön görerek planlamalar yaptık ve yola çıktık. Maksadımız gelenekten getirdiğimiz birikimi gelecekle harmanlayarak hayatın içindeki paylaşımcı rolümüzü yerine getirmektir.

Üsküdar Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (ÖYEMER) ülkemizdeki özel yetenekli çocukların değerlendirilmesine ve bu çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmayı; özel yetenekli çocuklar konusundaki disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlayarak hem yapılan araştırmalar ve çalışmaların zenginleştirilmesi, hem de elde edilen çıktıların toplumumuza yararlı bir biçime getirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda özel yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmalarını sağlayacak imkânlar oluşturarak, özellikle disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerine fırsat hazırlama ve sunma; özel yetenekli öğrencilere yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanında, sosyal ve duygusal gelişimlerini bir bütünlük içerisinde ele alacak ortamlar ve imkânlar hazırlama da merkezimizin çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Biz biliyoruz ki meyve olmak yetmez. Bir zihinde tohum olursak gelecek nesillerde yeşerebiliriz. Özel yetenekli zihinlerde filizlenmek için vakti olanlarla birlikte iş birliği içinde çalışmaya hazırız.

Yeteneklerini ve hayallerini geleceğe taşıma yolculuğunda çocuklarımıza ve gençlerimize eşlik etmek isteyenlere gönüllerimiz ve kapılarımız açıktır.

Halide İNCEKARA

ÖYEMER Müdürü

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Halide İNCEKARA (Müdür)
 • Prof. Dr. Aşkın ASAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL
 • Öğr. Gör. Ümit ERTEM
 • Öğr. Gör. Elif Konar ÖZKAN
 • Ayşe ÖZTÜRK 

Danışma Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Nevzat TARHAN
 • Prof. Dr. Sevil ATASOY
 • Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
 • Mustafa ATAŞ
 • Sena İLGAR
İnstagram
Tanıtım Filmi