Çocukluk Hâli


Yazarı: Gülsüm Mehdiyev

Kitabı ÖYEMER İçin İnceleyen: Elif Konar Özkan

Çocuk Gelişimi bölümünde Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda özel yetenekli bir çocuk annesi olan Gülsüm Mehdiyev tarafından yazılan kitapta, insan yetiştirmek, çocukluğun tarihi, ilk ilişki kuruluyor, anne baba tarzını belirliyor, "çocuk ne yaşıyorsa onu öğrenir", çocuk ne ister, çocukla konuşmak, çocuğu dinlemek, çocuk ve doğa, çocuk ve şiddet, çocuk ve eğitim, çocuk ve düşünme eğitimi, çocuğa ölümü ve Allah'ı anlatmak, çocuk ve mahremiyet eğitimi, çocuk ve vicdan gelişimi, çocuk ve kitap, çocukluk ihlali, özel yetenekli çocuklar, özel yeteneklileri tanılama süreci, bilim sanat merkezlerinin yeniden yapılanması, ASP ile işbirliği: çocukların desteklenmesi gibi başlıklar yer almaktadır.

Mehdiyev, çocuklara hissettiği sevgi ve sorumluluk sebebiyle, tecrübelerini paylaşmak için kitabı yazdığını belirtmektedir ön sözde. "Hepimiz şimdiki ve gelecek olan bütün nesillerden sorumluyuz." vurgusu ve "Çocuk dünyasını ve hislerini anlamama ve kendi çocukluk tecrübelerimle yüzleşmeme vesile olan biricik kızım Elza Elif ve benimle tecrübelerini paylaşan bütün öğrencilerime minnettarım." teşekkürü de dikkat çekicidir.

"Bazen esen bir rüzgâr, duyulan bir koku ya da bir melodi kişiyi çocukluğundaki bir ana götürebiliyorsa eğer, bütün bunlar çocukluk tecrübelerinin insanın duygu boyutundaki önemine işaret eder. Duygular asla yok olmaz; konuşmamak, hatırlamamak, düşünmemek yok etmez duyguları.", "Öyleyse, çocuğun beden ve beyin gelişimi kadar duygusal gelişimi de dikkate alınmalı. Çocukları geleceğimiz olarak görmek yerine bizim onların geçmişi olduğumuzu fark etmeliyiz. Onlar küçük yetişkinler değil, kendilerine has düşünce tarzı ve dünyayı algılama biçimi olan "çocuk insanlar"dır." diyen yazar, çocuğa ve çocukluğa dair pek çok konuda farkındalık kazandırmayı ve "bir çocuğun duasında yer alma"yı hedeflemektedir. 

Çocukluk Hâli, "bir cümle ile ifade etmek gerekirse, insanın çocukluk haline duyulan saygının bir dışavurumudur."

Nesil Yayınları

Tanıtım Filmi