Gazzâlî'ye Göre Çocuk Eğitimi


Çocukluk hem çocuklar hem de onların eğitimden sorumlu yetişkinler için eğitsel açıdan iyi değerlendirilmesi gereken yıllardır. İnsanoğlu yaşam boyu öğrenme kapasitesine sahip bir varlık olsa da, bu kapasitenin en verimli ve hızlı bir şekilde çalışmaya müsait olduğu zaman çocukluk dönemidir. Bireyin bu dönemde almış olduğu eğitimin yaşam boyu etki gücüne sahip olacak olması yapılacak eğitimin önemini açıkça göstermektedir. Bu yıllardaki tesirlerin izleri daha kalıcı ve kuvvetlidir. Özellikle şahsiyetin yapılanmasında çocukluk yıllarının önemi çok büyüktür. Bu yaşlardaki hayat, adeta şahsiyetin çekirdeğini oluşturmaktadır. Gazzali, anne ve babalarının yanında ilahi bir emanet olduğunu ifade ettiği çocukların eğitiminin üzerinde önemle durulması gereken mühim işlerden olduğuna dikkat çekmiştir. Çocukların temiz kalbini saf, kıymetli, her türlü nakış ve suretten uzak, her şeyi kabule müsait, kendisine müteveccih her şeye meyleder bir cevher olarak niteleyen Gazzali, çocuğun eğitimiyle ilgilenen insanların sorumluluğunu özellikle vurgulamıştır. Bu bildiride Gazzali'ye göre bu sorumluluğun yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durularak, kendisinin çocuk eğitimine yönelik görüş ve önerilerinin değeri ve kalıcılığı gözler önüne serilecektir.

Gazzâlî'ye Göre Çocuk Eğitimi

Kaynak: Gazzâlî'ye Göre Çocuk Eğitimi, Prof. Dr. Hasan Mahmut ÇAMDİBİ ve Yrd. Doç. Dr. Emine KESKiNER, 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu, Milletlerarası Tartışmalı Toplantı Bildirileri, 7-8-9 Ekim 2011, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Nu: 271, İstanbul, 2012, ss. 799-907. 

Tanıtım Filmi