Masal Denizi


Yazan: Bestami Yazgan

Resimleyen: Reza Hemmatirad

Kitabı ÖYEMER İçin İnceleyen: Elif Konar Özkan

Masal Denizi kitabındaki "Masalların en önemli özelliği hepsinin özgün olması ve bu dizi için kaleme alınması. Ayrıca bu dizide, masallar arasına serpiştirilen ve kitabın sonuna konulan etkinliklerle eğlenme süreci, zevkli bir öğrenme sürecine dönüşüyor.

Kitabın dizideki diğer kitaplardan bir farkı var: Masalları birbirine bağlayan şiirler. Kitabın kahramanı Düş Martısı, Masal Perisi’ne her gün bir şiir yazıyor. Masal Perisi de ona bir masal gönderiyor. Bu masalları kendisine kanat yapan Düş Martısı, çocukların rüyalarına giriyor ve onları da gittiği yerlere götürüyor. Yani masal diyarına bir yolculuk aynı zamanda Masal Denizi.

Kitaptaki şiirlerle masallar arasında içerik ve biçim olarak organik bir bağ var. Kitaptaki şiirlerin geleneksel masallarımızdaki tekerlemelerin yerini tuttuğunu hatta onların işlevini üstlendiğini rahatça söyleyebiliriz.

Bestami Yazgan’ın yaptığı geleneği tazelemek ve dilin imkânlarını bugünün çocuklarına açarken geleceğe uzanan bir gelenek bırakmak. Yazgan, dilin verimi olan tekerleme geleneğindeki imkânı fark ederek onu tazeliyor.

Masal Denizi’nin şiirleri, biri hariç hece ölçüsüyle yazılmış, ritmiyle de çocukları cezbedebilecek şiirler ve bu şiirlerde tekerlemelerin oyuncu, şakacı, muhayyileyi kışkırtan havasını buluyoruz. Müthiş bir iyimserlik ve sevecenlik masal imajlarıyla kaynaşıyor. Martılar, yunuslar, güneş, ay, yıldızlar, çiçekler, arılar… gibi tabiat unsurları, bütün canlılıklarıyla bu şiirlerde kendini gösteriyor. Masal unsurları da; bülbül, gül, ağlayan ayva, gülen nar, Keloğlan, Yedi Cüceler… bu şiirlerde bir araya geliyor.

Masal ve şiir gerçeğin görünenden ibaret olmadığını hissettirir. İki tür de dili ve içeriğiyle muhayyileyi kullanarak realiteyi aşmanın imkânlarına dair ipuçları verirler.

Masalların her biri ahlaki bir değerle ilgili ve bu değerler manzumesi masallar arasında da bir denge, ahenk oluşturacak şekilde verilmiş."*

Masal Denizi hem şiire hem masala ilgisi olan dil yeteneği baskın çocuklarımız için biçilmiş kaftan kıvamında bir eser. Dilerseniz masal/kitap okuma vakitlerinizde değerlendirebilir dilerseniz masal şiir ve etkinliklerle gün içinde verimli ve hoş vakit geçirebilirsiniz. Öyleyse masal denizine vira bismillah!

 

 

* "ŞİİRLERİNDE MASAL TADI, MASALLARINDA ŞİİR LEZZETİ OLAN BİR MASALCI: BESTAMİ YAZGAN", Elif Konar Özkan, Ümit Yaşar Özkan tarafından hazırlanan ve sunulan bildiriden özetlenerek aktarılmıştır.

NarÇocuk

Tanıtım Filmi