Şiddet ve Bunu Etkileyen Etkenlerin Saptanması


Türkiye'de ortaöğretime devam eden öğrencilerde ve ceza ve infaz kurumlarındaki çocuklarda şiddet ve bunu etkileyen etkenlerin saptanması ile ilgili rapor, 22. dönem milletvekili Halide İncekara komisyon başkanlığında çalışılmıştır. 

Şiddet Araştırma Komisyonu Raporu

Tanıtım Filmi