Ulusual Yetenek ve Mentör Ağı Projesi Tübitak Ziyareti


        

Merkez Müdürümüz Sayın Halide İncekara, Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı projesi proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ünübol ve proje asistanımız Neslihan Aşık TÜBİTAK MAM'da Dr. Orkun Hasekioğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tanıtım Filmi